360 Logistics + Porterbuddy = Norges fremste e-handelshub

360 Logistics, Porterbuddy og Fabritius samarbeider om å etablere Norges første e-handelshub på 7000 kvm i hjertet av Oslo – for å muliggjøre mer fremtidsrettet e-handel i Norge. 

Vårt fokus på teknologi, kundeopplevelser og effektivitet skal bidra til et bedre tilbud til sluttbrukerne og bidra til å løse opp i etablerte flaskehalser og kjente begrensninger i tradisjonelle verdikjeder. 

Vi starter med å samle avanserte lager og distribusjonsløsninger i en e-handelshub som i utgangspunktet vil være åpen for alle e-handelsaktører. Det vil være et stort steg nærmere sluttkundene og muliggjøre en ny, grønnere og mer tids- og kostnadseffektiv måte å handle på som tidligere ikke har vært tilgjengelig i en slik skala for norske konsumenter og nettbutikker. Sluttkundene driver utviklingen og dette er en logisk respons på den raske endringen i handlemønsteret vi har sett utfolde seg de siste årene og som vi følger nøye. 

Samarbeid mellom aktører er viktig for å realisere fordelene ved å jobbe smartere med infrastruktur, teknologi og effektivitet. Fabritius tenker nytt rundt utvikling av logistikkeiendom, og har som en del av sin satsning på e-handel, gitt 360 Logistics og Porterbuddy tilgang til svært attraktiv infrastruktur i Haraldrudveien 11 på Økern, noe som igjen akselerer vår innovasjonstakt og utvikling av nye konsepter.

E-handelshuben er ment å tiltrekke seg også andre logistikkaktører som er avhengig av sentrumsnære lokasjoner for effektiv distribusjon i storbyene i Norge, og ikke bare eksisterende og nye retailkunder av 360 Logistics eller Porterbudy. Nettopp slike samarbeid på tvers av ulike aktører og konkurrenter vil bli viktig for det å styrke e-handelen i Norge fremover. Ikke bare i kampen om sluttkundenes gunst, men også mot internasjonale plattformer som bruker rask fulfilment og vareutvalg som strategiske fordeler. Fordelen ved å ha varer nærmere sluttkundene enn internasjonale aktører, blir maksimert ved samarbeid med aktørene i e-handelshuben.

Les mer om saken i Dagens Nærlingsliv

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)