Dette må du vite før du velger 3PL partner.

Netthandelslogistikk er et komplekst fag og det er ikke alltid så lett å vite hva man bør se etter når man velger logistikkpartner (3PL). Her er en innføring i noen av de viktigste begrepene du bør kunne, og hvorfor. 

Cutoff i nettbutikk og hos 3PL

Innen netthandel og logistikk er cutoff et viktig begrep. Som ordlyden antyder er dette et uttrykk for hvor sent på døgnet du kan bestille en vare og få den sendt ut samme dag. Hos en 3PL-aktør er det mange ting som skal gjøres fra ordren blir plassert til den sendes ut til sluttkunden. En kronologisk oppsetning av flyten kan illustreres som følger: 

 1. Ordren plasseres i nettbutikken 
 2. Ordren overføres til 3PL-partneren via integrasjon mot nettbutikken 
 3. Ordren blir behandlet og allokert til riktige lagermedarbeider 
 4. Varene i ordren blir plukket fra sine respektive lagerlokasjoner. Hos 360 brukes Autostore til denne prosessen
 5. Ordren blir pakket i emballasje og merket med fraktetikett 
 6. Ordren blir sortert til riktig transportør 
 7. Ordren blir fraktet til sluttkunden 

Hver av disse prosessene tar tid. Cutoff-tiden er med andre ord et uttrykk for hvor effektivt din logistikkpartner klarer å behandle en ordre. Jo mer effektiv, jo senere cutoff kan man ha, og jo flere fornøyde kunder får nettbutikken. 

Hos 360 Logistics har vi cutoff klokken 14:00 i snitt, og så sent som 15:00 for enkelte transportører. Det vil altså si at dersom en kunde i Osloområdet bestiller 14:58, og velger levering med Airmee eller Porterbuddy, så kan de regne med å få varen levert på døra samme kveld. Dersom kundene velger Bring, Helthjem eller andre typiske transportører blir fortsatt ordren behandlet samme dag, men bruker gjerne 1-3 dager i transportleddet. Dette styrer ikke 3PL-partneren. 

 

Cutoff – viktig for nettbutikken og kundene

Hvorfor er dette viktig spør du? Dette er viktig fordi sluttkunder stiller stadig høyere krav til rask levering. Å få varen på dagen kan være make or break i kjøpstidspunktet. 

Under ser du en grafisk fremstilling av når på døgnet 360s sluttkunder har bestilt varer det siste året. 

Fra den kumulative grafen til høyre ser man at 31 prosent av kundene bestiller før klokken 11. Dette er et vanlig cutoff-tidspunkt i Logistikkbransjen. En cutoff klokken 11 innebærer altså at 31 % av kundene får sendt ut sine ordre samme dag. 

Dersom man imidlertid har cutoff klokken 15, som 360 Logistics, økes andelen som får utsendt ordre samme dag til 54,19%. En 4 timers cutoff-forflytning gir altså en 74% vekst i antall kunder som kan få varen samme dag. 

Time to Market – KPIen som oftest overses av nettbutikkene

Time to market er tiden det tar fra logistikkpartneren mottar varer til varen er tilgjengelig for salg i din nettbutikk. Dette er en kritisk måleparameter innen logistikk. Hver dag man sitter på et varelager som ikke er tilgjengelig for salg påløper det lagerkost, kapitalkostnad og potensiell kundeflukt, uten tilhørende inntekt. Jo større varepartiet er, jo større er denne kostnaden. 

Innen 3PL-bransjen er det vanlig å operere med en time to market på 3-7 dager, i 360 Logistics har vi et snitt på under 24 timer. 

WMS – kjernen i en bra logistikk for nettbutikker

En hver moderne 3PL bruker et digitalt lagerstyringssystem (“WMS”). WMSen er integrert med lagerkundens nettbutikk gjennom API-nøkler som sørger for at informasjon om kunder, ordredata, lagersaldo, statuser og rapporter flyter sømløst mellom de to plattformene. WMSen kan være egenutviklet eller levert av en profesjonell aktør. 

360 Logistics benytter Ongoing Warehouse – et skybasert lagerstyringssystem med 8000 daglige brukerer og pre-intregrasjoner mot de fleste relevante nettbutikkplattformer og ERP-systemer. 

Det er typisk svært stor forskjell i onboardingskost dersom 3PL-partneren din har pre-integrasjon mot din nettbutikkplattform sammenlignet med om denne integrasjonen må utvikles fra bunn. 

Autostore

Stadig flere 3PL-aktører investerer i et autostoreanlegg. Dette er et robotstyrt lagersystem hvor kundens varer lagres komprimert i 70-liters-kasser med dimensjonene 60x40x30 cm. Når en ordre skal plukkes henter Autostorerobotene frem kassene med de aktuelle varene og sender dem ned i en port som lagelarbeiderne kan plukke fra. Bruk av Autostore kan ha stor betydning for presisjonsnivå, lagringspotensial og effektivisering. 

Om man samarbeider med en 3PL-aktør med Austostore kan man blant annet få glede av følgende: 

 • Effektiv cross-docking
 • Mulighet for varemottak parallelt med ordreutsendelse
 • Automatisk lagertelling 
 • Beregning av lagerleie på døgnnivå. 

360 Logistics har i dag en Autostore med 15 000 kasser og planlegger i utvide kapasiteten til 50 000 kasser i 2024.