Dovetail, Ferd og Skyfall Ventures kjøper seg inn i 360

360 Logistics får nye investorer når Dovetail, Skyfall Ventures og Ferd går inn på eiersiden. Sammen skal de bygge fremtidens infrastruktur for effektiv og bærekraftig netthandel.

360 Logistics er i dag en totalleverandør av tredjepartslogistikk (3PL) for nettbutikker, med fokus på teknologi og automatisering. Selskapet ble startet i 2018, og har hatt en eventyrlig vekst på bare få år. I 2021 hadde selskapet over én million forsendelser fra sitt fulfilmentsenter i Oslo og
en omsetning på 53 millioner kroner. Nå er de klare for å ta neste steg.

Daglig leder og største eier i 360 Logistics, Gustav Jebsen, sier det først og fremst er kompetansen i investeringsgruppen som er motivasjonen bak transaksjonen.

«For oss er det en perfekt kombinasjon av investorer som vil gi oss slagkraften til å ta det neste steget. Dovetail, Skyfall og Ferd representerer de skarpeste miljøene i Norge innen tech, skalering, og bærekraft. Sammen skal vi bygge neste generasjons datadrevne og automatiserte infrastruktur for bærekraftig og effektiv netthandel», sier Jebsen.

 Transaksjonen er en kombinasjon av emisjon og aksjekjøp. Selskapet planlegger å bruke den friske kapitalen til ansettelser, ytterligere tech-investeringer, og utvidelse til nye geografier. Investeringsrunden ble ledet av Dovetail, som har Ferd i ryggen, med Skyfall Ventures som co-investor. Dovetail blir nest største eier i selskapet, etter gründer Gustav Jebsen.

– Vi tror behovet for gode tredjepartsløsninger som optimaliserer lager og bærekraftig distribusjon vil øke sammen med netthandel. Vi har sett etter muligheter i bransjen over lengre tid, og 360 Logistics stod frem som det eneste selskapet som matchet våre ambisjoner og ønsker. Med kompetansen til den nye investorgruppen vil vi styrke et allerede godt lag, og posisjonerer det for den neste skaleringsfasen, forteller Eirik Dahle, daglig leder i Dovetail.

Oda-gründer inn i styret

Eirik Dahle fra Dovetail og Jon Kåre Stene fra Skyfall går også inn i styret til 360 Logistics. Stene var med på å gründe Kolonial.no (nå Oda.no) og bekledde blant annet rollen som COO. Han er en av Norges fremste eksperter på distribusjon og logistikk innen netthandel.

– Det er mange store selskaper som de neste årene må ta strategiske valg om hvordan de skal forholde seg til sin egen lager- og distribusjonssituasjon. Det er ikke realistisk at alle individuelle aktører vil kunne etablere sin egen lager- og distribusjonsmodell som leverer på de forventningene kunder har på en bærekraftig måte. Jeg tror man er avhengig av dyktige tredjepartsaktører for å lykkes med dette, og 360 Logistics har et veldig godt utgangspunkt for ta
en ledende posisjon.

Å gjøre e-handel grønnere handler om å redusere klimaavtrykket i hvert ledd av verdikjeden:

– Det har blitt gjennomført analyser som viser at selskaper som opererer med sentrallager langt unna sluttkunden har behov for opptil 20 ganger mer tungtransport sammenlignet med om de benytter en lokal logistikkpartner som 360 Logistics, sier Erik Bjørstad i Ferd Impact Investing. 

– 360 Logistics leverer en positiv og målbar miljømessig impact og bidrar til å gjøre e-commerce mer bærekraftig, fortsetter han.

Rigget for vekst

360 Logistics noterte seg for nye rekordmåneder i både januar og februar i år og er ikke tvil om at koronapandemien har bidratt til å endre folks kjøpemønster for godt.

– Veksten vår drives både av veksten hos eksisterende kunder og gjennom onboarding av nye kunder. I april utvider vi og tripler Autostore-kapasiteten. Nå er klare for å øke kundebasen vår betraktelig og er allerede på god vei, sier Jebsen.