Bærekraftig netthandel

Mer miljøvennlig med netthandel

2020 ble et rekord år for netthandel verden over. En studie fra MIT fra det amerikanske markedet, spår en videre økning på 80% i løpet av det neste tiåret. Ifølge MIT vil denne økningen i pakkeleveranser resultere i konkrete miljøfordeler. Blant annet viser studien at logistikknettverk, som inkluderer sentrumsnære lagre, kan redusere transportrelaterte utslipp med 50%. Konklusjonen er at det i årene fremover vil være mer bærekraftig å handle på nett enn i butikk.

Moderne lagerløsninger og effektiv logistikk for netthandelen reduserer karbonavtrykk for retail

Mer om studien fra MIT Real Estate Innovation Lab finner du her: https://www.prologis.com/logistics-industry-research/logistics-real-estate-and-e-commerce-lower-carbon-footprint-retail

Grønn logistikk for netthandel

Sammen med Porterbuddy og Fabritius Eiendom samarbeider vi om å etablere Norges første e-handelshub. 7000 kvm i hjertet av Oslo – for å muliggjøre en mer miljøvennlig og fremtidsrettet e-handel i Norge.

Samarbeid på tvers av ulike aktører og konkurrenter vil bli viktig for det å styrke e-handelen i Norge fremover. Ikke bare i kampen om sluttkundenes gunst. Men også mot internasjonale plattformer som bruker rask Fulfilment og vareutvalg som strategiske fordeler. Lokale aktørers fordel ved å ha varer nærmere sluttkundene enn internasjonale aktører, blir maksimert ved samarbeid med aktørene i e-handelshuben.

E-handelshuben vil muliggjøre en grønnere og mer effektiv måte å handle på som tidligere ikke har vært mulig i Norge. Samlokasjonen muliggjør ytterligere fokus på infrastruktur der automasjon og teknologi er drivere for presisjon og kvalitet for kundeopplevelsen. Den sentrumsnære lokasjonen på Økern muliggjør også økt bruk av grønn transport som sykler og lastesykler i bysonen.

Målet med vår e-handelshub å stimulere til lokal og uavhengig netthandel på tvers av nettbutikker. Ved å jobbe med oss beholder hver enkelt nettbutikk sin identitet og posisjon. Samtidig som nettbutikken gis fordeler av den trafikken som skapes på plattformen. Alt dette uten “replacement-risiko” som kan oppstå på plattformer som kontrolleres av dominerende vareeiere. Verken 360 eller Porterbuddy distribuerer egne varer noe vi mener er sentralt for å opprettholde balansen i samarbeidet med retailkundene. Sluttkundene på sin side, får glede av en grønnere logistikk som resulterer i en god brukeropplevelse og raskere levering.