Hva er en 3PL, og hvilken bør dere velge?

Tredjepartslogistikk

Pakking og utsendelse av varer er ofte en sentral del av virksomheten for grossister og nettbutikker. Etterhvert som man vokser, øker mengden og kompleksiteten i utsendelsene, og det blir vanskeligere å håndtere lagerhold og logistikk.

 

Skal man investere i lagerlokaler, ansatte og systemer? Eller skal man velge en spesialist på området, nemlig en tredjepartslogistikkleverandør (3PL).

 

For å gjøre seg opp en mening om tredjepartslogistikk, er det viktig å forstå hvordan en 3PL fungerer, hvilke alternativer som er tilgjengelig, og hva som skiller 3PL-aktørene fra hverandre.

 

3PL

Hva er tredjepartslogistikk?

Tredjepartslogistikk (3PL) er en betegnelse på selskaper som lagrer og distribuerer varer for sine kunder. 3PL-selskaper kan i tillegg til plukking og pakking av varer tilby et bredt utvalg av andre tjenester. Hvilke tilleggstjenester som tilbys avhenger av kompetansen til leverandøren og i hvilken grad de benytter seg av tilgjengelig teknologi.

På den ene enden av skalaen har man selskaper som kun tilbyr lagring og utsendelse av varer og som i stor grad baserer seg på manuell ordrehåndtering. I den andre enden av skalaen finner man de teknologidrevne 3PL-selskapene som benytter seg av lagerstyringssystemer (WMS) og integrasjoner mot kundens nettbutikk og/eller regnskapssystem. Utover dette finnes det 3PLer som spesialiserer seg i visse nisjer som f.eks. klær, skjønnhetsprodukter eller netthandel, og de som lagrer alle type varer. 

Sistnevnte kan være en ulempe for kunder som selger varer som krever høy renslighet og varsom håndtering, ettersom deres varer ofte blandes med varer av mer industriell karakter.

Selskaper som tilbyr alle tjenestene i verdikjeden fra tradisjonell 3PL, regnskapssystemer, nettbutikkløsninger, konsulenttjenester og integrasjoner, omtales ofte som 4PL. 360 Logistics er et godt eksempel på dette, men 4PL er en lite brukt betegnelse i det norske markedet og vi omtaler oss derfor som en 3PL.

 

Kontakt oss

360 Logistics er klare for å svare på de spørsmål du måtte ha om våre tjenester eller for en prat om fulfillment for netthandel.

Hvordan fungerer en 3PL

Hva gjør egentlig en 3PL? Her gjennomgås hovedelementene i tjenesten:

 

Mottak og lagring av varer

Alle 3PLer lagrer varer for sine kunder og er også ansvarlige for å motta og telle inn varene på lageret. Hos 360 Logistics må kunden sende en oversikt over varer på vei inn til lageret (innkjøpsordre) som matches mot faktisk varemottak. På denne måten oppdages feil fra produsent/leverandør tidlig i prosessen og kunden kan orienteres fortløpende. Varene tildeles en unik strekkodemerket lagerlokasjon og vil være tilgjengelig for kjøp i nettbutikk eller ordresystem for kundene straks de er mottatt og plassert på lokasjon.

 

Plukking av varer

I denne prosessen spiller graden av teknologisk modenhet hos 3PL-selskapet en stor rolle. Noen 3PLer baserer seg på «manuelle plukklister» sendt via mail. Hos de mer avanserte 3PLene tar man ikke imot ordre på denne måten ettersom det har en negativt påvirkning på presisjon og effektivitet. Samtidig får ikke kunden eller sluttkunden umiddelbar beskjed om status på ordre, og dermed svekkes kundeopplevelsen. Hos 360 Logistics kommer ordre fra kundens nettbutikk, regnskapssystem eller ordresystem, som sendes via en integrasjon til vårt lagerstyringssystem (WMS). Lagermedarbeideren får en plukkliste direkte på et nettbrett og guides til rett lokasjon i lageret. Hver lokasjon og vare som plukkes må bekreftes via skanning av strekkoder. Dermed sikrer 360 Logistics at rett vare plukkes.

 

Pakking av varer

Umiddelbart etter at varene er plukket blir de klargjort for utsendelse. Hos 360 Logistics går ordren gjennom en siste verifisering hvor det kontrollsjekkes at alle varene er plukket korrekt. Unik emballasje er viktig for noen kunder ettersom det er en stor del av identiteten til et varemerke. De fleste 3PLer tilbyr standard forpakning av varer, men hos 360 Logistics tar kunden ta dette valget selv. Bobleplast, bølgepapp, pappesker, osv. All emballasje og forpakning kan også leveres med kundens branding, og det er mulig å bestille «innstikk» i ordren som f.eks. produktbeskrivelser, returfraktbrev osv. 360 Logistics vurderer til enhver tid kundens behov for emballasje og optimaliserer dette fortløpende, noe som kan bidra til å redusere emballasje- og fraktkostnaden.

 

Frakt av varer

Mange 3PLer er også transportselskaper og kan i varierende grad tilby tilfredsstillende frakttilbud til sine kunder. Hos uavhengige 3PL selskaper, som 360 Logistics, vil man ha større mulighet til å velge et fraktalternativ tilpasset kunden. Valg av frakt kan ha stor innvirkning på kostnadene og framføringstiden for varene. Ofte er en kombinasjon av flere forskjellige fraktleverandører det mest optimale. Husk å sjekke at leverandøren dere velger er uavhengig slik at dere sikret optimal frakt til lavest mulig pris. Teknologidrevne 3PL-selskaper, slik som 360 Logistics, vil også sende sporingsdetaljer til sluttkunden og til nettbutikken. Dette gir en bedre kundeopplevelse og større forutsigbarhet.

 

Returhåndtering

For mange bedrifter, og spesielt nettbutikker, er retur av varer en del av hverdagen. Du kan forvente at en 3PL skal inspisere varen og gjøre den klar for gjensalg. Hos 360 Logistics tilbys utskrift av returfraktbrev ved utsendelse, og returhåndtering hvor varene umiddelbart blir tilgjengelige for gjensalg i nettbutikk eller tilsvarende.

 

Andre tjenester en 3PL kan tilby – one stop shopping

Tjenestene beskrevet innledningsvis bør være et minimumskrav hos en 3PL. Noen har tatt steget videre og tilbyr også andre tjenester som tradisjonelt er levert av andre aktører. Siden 3PLen allerede kjenner til kundens virksomhet, varer og kunder, står man i en unik posisjon for å levere tjenester som gir merverdi for kunden til en lavere pris enn tradisjonelle tjenestetilbydere. Samtidig sikrer man at nye systemer og tjenester tilpasses hele “økosystemet” til bedriften, og man kan dermed unngå feilinvesteringer og store implementeringskostnader.

 

Regnskapstjenester

Regnskapsmessige verdier av varelager har en nær tilknytning til lager og logistikk. For å trekke ut alle synergier knyttet til lager- og logistikksystemer er det viktig å ha et regnskapssystem og en regnskapsfører som er fremtidsrettet, og som tilbyr teknologiske løsninger som reduserer kostnadene og øker effektiviteten. Regnskapssystemet bør kobles opp mot lagerstyringssystem og nettbutikk slik at man har full kontroll på varelageret på alle plattformer. 360 Logistics samarbeider med noen av de mest innovative softwareleverandørene og regnskapskontorene i Norge, og kan tilby skalerbare løsninger som tar i bruk integrasjoner og robotisert regnskapsførsel.

 

Nettbutikk

E-handel er en sterkt voksende salgskanal for mange bedrifter, og valg av plattform og partner for dette kan påvirke deres vekstmuligheter. En teknologidrevet 3PL, som 360 Logistics, kan koble seg opp på de fleste nettbutikker i markedet. Gjennom partnere tilbyr 360 Logistics også oppsett og vedlikehold av nettbutikker.

 

Integrasjoner

En teknologidrevet 3PL skal kunne motta ordre og data fra flere forskjellige kilder, og skal tilby muligheter for integrasjon mot kundenes systemer. Gjennom partnere kan 360 Logistics tilby skreddersydde integrasjoner i tillegg til de over 30 eksisterende integrasjonene som allerede finnes mot vår WMS.

 

Avanserte fraktalternativer

For internasjonale aktører kan “bulksending” av ordre og splitting ved ankomst i mottakerlandet, såkalt “bulksplitting”, være en tjeneste som gir store besparelser for kunden som vareeier. Det er 3PLen sin oppgave som spesialist å undersøke og tilby de forskjellige mulighetene som finnes i fraktverden. Ta en prat med din 3PL om hvilken fraktmuligheter som finnes.

 

3PLens lokasjon – nærhet til kunden

Mange kunder er avhengige av nærhet til kundene for å forbedre framføringstid og optimalisere fraktkostnader. 3PLen gir også økt trygghet for deg som kunde i form av nærhet til eget lager, og er en viktig faktor som bør tas med i beregningen ved valg av 3PL. Høyere fraktpriser og framføringstid, og noen timers reisetid for å besøke 3PLen veier som regel ikke opp for en noe lavere lagerleie.

 

Fordelene med å velge en 3PL

Nå som du vet hva en 3PL kan (og ikke kan) tilby, er det på tide å oppsummere mulighetene outsourcing av lagerhold gir.

 

Flere valgmuligheter

En 3PL har et mye større utvalg av produkter, tjenester og systemer enn det som er mulig å ha inhouse.

Spar tid og penger

Gjennom tilpassede fasiliteter og logistikk som kjerneområde kan en 3PL tilby lager og frakt mer effektivt, og til en lavere kostnad, sammenlignet med å levere slike tjenester på egenhånd.

Fokus på kjernevirksomhet

Outsourcing av lager gir mer tid og mulighet for å fokusere på kjernevirksomhet og utvikling av eksisterende virksomhet.

Tilgang på logistikkeksperter

Logistikk er komplisert, og er faktisk et eget yrke. En 3PL skal være spesialister på dette i en mye større grad enn å kun pakke og sende ut varer. Hør om 3PLene du vurderer har slik ekspertise på huset.

 

Når bør du velge en 3PL ?

Det er alltid hensiktsmessig å være tidlig ute i valget mellom outsourcing eller å satse på inhouse lagerdrift. Da får man tid til å finne de beste og mest effektive tjenestene for bedriften. Kan du krysse av på et eller flere av punktene på listen under, bør du vurdere en 3PL for håndtering av deres lager:

 • Når virksomheten vokser og man ikke har tid til å håndtere lagerdriften.
 • Hvis du planlegger økt vekst som øker behovet for lagertjenester.
 • Ønsker større utvalg av fraktalternativer.
 • Eksisterende lager begynner å bli for lite.
 • Ønsker skalerbarhet uten risiko for egen leieavtale på lager, egne lageransatte, eller egne systemer.

Hvordan velge en 3PL?

 • Gjennomfør en grundig kartlegging av hvilken 3PL dere ønsker å samarbeide med. Er det tilstrekkelig med en «manuell» tjeneste eller bør dere gå for en moderne teknologidrevet 3PL som benytter seg av fremtidens teknologi med tilhørende muligheter.
 • Møt leverandøren: Er dere på bølgelengde? Forstår 3PLen deres virksomhet? Er 3PLen tillitsvekkende og kan håndtere alle oppgavene som strekker seg forbi plukk og pakk?
 • Er 3PLen spesialisert innen ditt virksomhetsområde?
 • Planlegger 3PLen å investere i nye systemer og er de villige til å ta kostnaden med å effektivisere i en verden som er i kontinuerlig teknologisk utvikling?
 • Back to Basics: Er lageret rent, ryddig og vedlikeholdt? Dette sier faktisk mye om en virksomhet.
 • Hvilke frakt og emballasjealternativer tilbyr leverandøren? Er leverandøren villig til å gjøre det lille ekstra i form av å bistå med å finne debeste alternativene for deg som kunde?
 • 3PLer priser tjenestene på mange forskjellige måter, og hos mange kan prismodellene være forvirrende og vanskelig å sammenligne mot andre leverandører. Hvis ikke 3PLen raskt kan gi deg en eksakt kostnad for plukking av dine ordrer, er det som regel fordi de selv ikke har orden i sine systemer. Du kan bruke følgende liste over kostnader for å sammenligne de store postene på en faktura:
  • Oppstartskostnader ved bytte til 3PLen – hva er oppstartskostnaden inklusive oppsett av integrasjoner, inntelling av varer osv.
  • Mottakskostnader – hva koster det å motta varer inkludert telling og innregistrering?
  • Hva koster lagerleien: paller, plukkhyller, og plukkplasser.
  • Hva koster det å pakke din ordre? Et stalltips er å sende over et representativt utvalg av dine ordrer og be om en kostnadssimulering.
  • Hva er kostnaden for frakt og emballasje? Er de villige til å dele sine rabatter med deg som kunde?

360 Logistics ble startet fordi vi selv har erfart hvor vanskelig det er å finne en god tredjepartslogistikkleverandør som fokuserer på moderne løsninger med en sterk teknologisk kjerne. Vi tar med oss erfaring fra Nordisk gründervirksomhet, logistikkbransjen og konsulentbransjen, og fletter dette sammen til et optimalt logistikk- og rådgivningstilbud. 360 Logistics setter kunden og kundens behov først, og går hele veien for å tilby den beste tjenesten for deres selskap og kunder.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om logistikk og lagerhold.

Vil du vite mer?

360 Logistics står alltid klare til å svare på de spørsmål du måtte ha om våre tjenester. ​