Hvordan lykkes med “subscription commerce” i din nettbutikk?

Abonnementsmodeller blir stadig mer populært innen ehandel. Om du gjør det riktig kan du sikre kundeloyalitet og forutsigbare inntekter. Her er noe av det du må vite for å lykkes.

 
Hva er subscription commerce?

Subscription commerce er en forretningsmodell som sikrer at man selger netthandelsvarer på gjevnlig basis. Denne modellen kan brukes for å sikre kundeloyalitet og forutsigbar kontantstrøm. 

En slik modell forutsetter at man har systemer og rutiner som sikrer at man kan levere varene på tid til sluttkunden. Ikke alle produkter egner seg for dette, men om det er grunn til å tro at sluttkunden bruker produktet gjevnlig kan dette være modellen for deg. 

3 forskjellige abonnementsmodeller 

Alle abonnementsmodeller har som formål å sende produkter til sluttbrukeren gjevnlig, men hvilke produkter og løsninger man tilbyr varierer. 

Her er de vanligste modellene:

“Abonner on lagre” 

Ved en “abonnér og lagre”-modell sender man kunden et definert produkt til faste tidspunkter. Dette egner seg spesielt for forbruksvarer som brukes gjevnlig. 

Eksempler på produkter som egner seg for en slik modell er dyrefôr, linser, barberhøvler, hudkremer, shampo, eller andre produkter som gjerne brukes på dalig basis. 

Kurrasjonsmodell 

Med en kurasjonsmodell får kunden mulighet til å velge mellom et utvalg abonnementsprodukter. Hvilken sammensetning av produkter man ønsker kan velges fortløpende, eller så kan man få tilsendt en “mystery box” som en liten overraskelse i hverdagen. 

I følge McKinsey er dette den klart mest brukte modellen og står idag for 55 prosent av alle abonnementsløsninger på nett. 

Medlemskap 

Med en medlemsskapsmodell får medlemmene tilgang til diverse kampanjer, tjenester, produkter og fordelaktige priser. Man kan enten belaste kundene et fast beløp for dette medlemskapet, eller tilby dette kostndsfritt mot at kundene melder seg inn i en kundeklubb. 

Fordeler og utfordringer med abonnementsmodeller 

Fordeler 

 • Mer forutsigbar vareflyt 
 • Mer forutsigbar kontantstrøm 
 • Lettere å planlegge optimal lagerbeholding 
 • Lettere å få tilgang på verdifull kundedata 
 • Potensial for større kundeloyalitet 

Utfordringer 

 • Prissensitivt
 • Hard konkurranse 
 • Behov for profesjonell logistikk
 • (Kan være) behov for skreddersydde løsninger

Tips for å lykkes med abonnementsprodukter på nett

Om du tror en abonnementsmodell passer for din virksomhet kan det være lurt å være bevisst følgende råd:

Finn din niche 

For å lykkes med abonnementsmodeller er du helt avhengig av å identifisere produkter det er et vedvarende marked for. Du må også gjøre en konkurranseanalyse og forsikre deg om at det er tilstrekkelig “plass” i markedet til en ny aktør. 

Skill deg ut

Markedet for gjentagende produkter er preget av stor konkurranse. Om du skal lykkes over tid er det avgjørende at du skiller deg ut, enten i form av konkurransefortrinn på pris, unike produkter, leveringsbetingelser, kundeoppfølging eller liknende. 

Tilby høykvalitetsprodukter

For at kunder skal ta del i en abonnementsløsning må de føle seg trygge på at produktet de får er av høy kvalitet. Bruk derfor god tid på å analysere produktmarkedet. Identifiser flere leverandører, test produktene deres, og forsikre deg om at du får et høykvalitetsprodukt til gode innkjøpspriser. 

Fokuser på kundetilfredshet

En forutseting for å lykkes med abonnementsmodeller er at kundene opprettholder sitt abonnement. Dette sikres gjennom en god kundereise. 

 • Gjør det lett for kundene å tilpasse sitt abonnement
 • Vis taknemmelighet for eksisterende kunder
 • Gør det enkelt å avslutte abonnementet (det gjør lavere terskel for å tegne et abobbement)
 • Personifiser – kunder som opplever å bli sett og få tilpassede tjenester vil naturlig få en større loyalitet. 

Er det etterspørsel etter abonnementsmodeller?

I en global undersøkelser i 2020 fant paysafe at over halvparten av de 8000 respondentene mente en abonnementsløsning ville være en bedre betalingsmetode enn den de brukte idag.