Krav til utforming av pall og palletering i netthandelen

Når det kommer til netthandel, er effektivitet og kvalitet i alle ledd av forsyningskjeden avgjørende. Palletering, eller hvordan produkter stables og lagres på paller, spiller en vesentlig rolle her. Dette gjelder spesielt de som selger hele paller B2B, men kan påvirke alt fra lagrings- og transportkostnad. La oss gå dypere inn i kravene til utforming av pall og palletering.

Standardpall: Helpall og Lavpall

En standardpall skal være designet slik at den kan bære samme produkt (samme GTIN) med et fast antall D-pak, satt opp i et fast pallmønster. Merking med entydig produktinformasjon skal være mulig. Viktige krav inkluderer:

 • Helpall: Denne har en maks høyde på 1200 mm, inkludert selve pallen. Eksisterende varer har en toleransegrense på 1249 mm.
 • Lavpall: Dens høyde skal være maks 600 mm, inkludert pall. Denne typen pall er spesielt nyttig for produkter som enten selges sjelden eller har en kort holdbarhet.

Prinsipper for Pallmønster

Pallmønsteret er avgjørende for pallens stabilitet og effektivitet. Når man setter opp et pallmønster, bør man følge disse retningslinjene:

 • Pallen skal være stødig og brukervennlig.
 • Den må tåle transport, håndtering og lagring gjennom hele verdikjeden.
 • Artikkel-rene paller skal ha det samme antallet D-pak i hvert lag og i et fast mønster.
 • Det skal være likt antall D-pak på hver pall.
 • Pallen skal ikke ha overheng og bør stå slik den presenteres i butikk.
 • Ingen lim mellom pallelagene.
 • Palletiketter skal ikke overlappe mellom to D-pak enheter.

Typer Pallmønster

Det finnes hovedsaklig to forskjellige stablingsmønster som sikrer høyst mulig stabilitet og forutsigbarhet. Disse er:

 • Forbandstabling: Dette innebærer at enhetene på hvert annet lag ligger forskjellig fra hverandre, noe som gir ekstra stabilitet.
 • Søylestabling: Her stables enheter direkte oppå hverandre, noe som gir maksimal trykkstyrke, men dårligere stabilitet uten ekstra forsterkning.

Bruk av Plast for Sikring av Pall

Krympe- eller strekkfilm skal være tett rundt pallen og ikke tildekke pallebeina eller lysåpningene. Feil plastring av paller kan medføre at pallen ikke kan håndteres av trucker like effektivt og gjøre at paller hekter seg i hverandre under innlegg og uttak fra reol.

Mellomleggsplater

Mellomleggsplater bør begrenses mest mulig, og bare brukes hvis nødvendig for pallen sin kvalitet og transportdyktighet. Disse platene bør være av stiv kartong eller bølgepapp, og må oppfylle visse kvalitetskrav for å sikre effektivitet og trygghet.

For en mer detaljert forståelse av palletering og krav til utforming, kan det være gunstig å samarbeide med en emballasjeleverandør eller konsultere eksterne ressurser som gir innsikt i best practice innen dette feltet.

Å forstå og følge disse kravene sikrer at din forsyningskjede fungerer så smidig og effektivt som mulig, noe som er avgjørende for suksess i netthandelens konkurransedyktige verden.

Les mer på stand.no om standardisering av paller.