Integrasjoner

Retursystemer

Via vår WMS er vi integrert mot veletablerte retursystemer. Formålet med retursystemene er å forenkle håndteringen av returer for netthandelsaktører.

Ved å benytte kan et Return Management System (RMS), kan mye manuelt arbeid elimineres og returhåndteringen blir mer effektiv og nøyaktig. 


Via lagerstyringssystemet vårt er vi i dag integrert med retursystemer som Easycom, nShift Return (tidligere Returnado), ReBound, Reclaimit, Turnr og Yahloy.