Sentralisert lager eller Multi-Warehouse?

Netthandelskunder stiller stadig høyere krav til rask levering og last-mile. Med Multi-Warehousing kan du leve opp til forventningene.

Netthandelskunder stiller stadig høyere krav til rask levering og last-mile. Med Multi-Warehousing kan du leve opp til forventningene.

Driver du en eller flere nettbutikker? Da er valg av logistikkmodell et av de viktigste avgjørelsene du tar. Ønsker du å drive med fulfilment selv, eller vil du inngå et samarbeid med en 3PL-aktør? Ønsker du ett sentralisert lager, eller vil du gå for en Multi Warehousing-modell? 

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Hvilken modell som er best avhenger av faktorer som intern ekspertise, investeringskapasitet, og markedets geografiske plassering. 

Sentralisert lager

Sentralisert lager innebærer at selskapet lagrer samtlige av sine varer på én lokasjon. Dette kan være en butikk, et lager, eller en annen form for lagringsfasilitet. Siden alle varene er samlet på ett sted håndteres gjerne hele logistikkfunksjonen, fra lagring, plukk og pakk, fra denne lokasjonen, uavhengig av hvor kundebasen befinner seg. Dette er en svært vanlig modell som mange store netthandelsaktører operer med. 

Mange store norske nettbutikker har for eksempel sentrallager i Sverige. 

Fordelen med denne modellen er at det er lettere å sikre intern kontroll når hele logistikkfunksjonen er samlet under ett tak. Sentrallagermodellen kan også gi effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler. 

Mange selskaper ser også et besparingspotensial i å lagre varene sine i utlandet hvor lagerleie, lønnsbetingelser og skatteregler er annerledes enn i Norge. De vanligste fordelene og ulempene kan listes som følger:

Fordeler:

 • Lite komplekst ettersom alt er under et tak
 • Potensielt lavere drifts- og lagerkostnader
 • Tilgang på kompetanse ettersom lagerene ofte ligger i klynger

Ulemper

 • Tregere leveringstider til sluttkunde
 • Færre last-mile muligheter
 • Vanskeligere å skalere virksomheten
 • Ingen back-up lager i tilfelle uforutsette hendelser 

Desentralisert lager – Multi Warehousing

En stadig mer brukt modell er den såkalte Multi Warehouse modellen. En slik modell innebærer at selskapet plasserer hele eller deler av sin varebeholdning tettere på netthandelskundene. lokalt.

En slik modell er blant annet benyttet av Amazon, som i dag har 175 ulike fulfilmentsenter rundt om i verden. Zalando har også slengt seg på trenden og har i dag 14 varehus i Europa, og bygger stadig flere.

Raskere og mer miljøvennlig Fulfilment

Fordelene med Multi Warehousing er mange. Den viktigste er at man kommer tettere på sluttkunden og kan tilby de raskeste leveringsalternativene. Netthandelskunder stiller stadig høyere krav til leveringstid, og om kort er det vanskelig å være attraktiv på nett om man ikke kan levere varene samme dag som de bestilles. Da kan ikke varene være lagret flere hundre kilometer unna.  Over 860 000 km unødvendig tungtransport i året

En annen viktig faktor er ESG. Hver dag fraktes det flere tusen tonn ferdigpakkede ordre i trailerlass fra utenlandske sentrallager til norske sluttbrukere. Ikke bare er det ineffektivt, det er også lite miljøvennlig. Undersøkelser viser at varer som fraktes tettpakket i partier på pall, er opptil tjue ganger mer plasseffektivt som tilsvarende frakt av ferdigpakkede ordre. Mange av de største nettbutikkene har sentrallager i regionene mellom Stockholm og Gøteborg.. Disse områdene ligger opp til 500 km fra Oslo. Vi kan eksemplifisere miljøproblematikken knyttet til denne strukturen: Ved å daglig sende fem lastebiler med ferdigpakkede ordre til Norge, gir dette over 860 000 km med unødvendig tungtransport i året – tilsvarende 340 turer fra Oslo til Roma.

Koronapandemien har dessuten vært en viktig påminnelse om at grenser kan stenges. Ved å benytte en Multi Warehouse-modell sikrer man at varene kan leveres selv om man får en full lockdown og grensene stenges. 

De vanligste fordelene og ulempene med denne modellen er listet under: 

Fordeler

 • Raskere leveringstid til sluttkunden
 • Flere og bedre last-mile løsninger
 • Mer miljøvennlig
 • Sikret vareflyt ved stenging av landegrenser
 • Skalérbart 

Ulemper

 • Høyere kompleksitet
 • Potensielt høyere driftskost

 

360s Multi-Warehouse-modell sammenlignet tradisjonell sentrallagermodell i Sverige

Bruk av 3PL-partner/Fulfilment-leverandør

Både Amazon og Zalando er store nok til å drifte sin Multi Warehouse-modell på egenhånd. Men slik er det ikke for de fleste selskaper. Oppsett av nye lokasjoner er både kostbart og tidkrevende, og forutsetter betydelige investeringer i automasjon og mannskap. 

For de fleste selskaper er det derfor mest hensiktsmessig å danne et samarbeid med en 3PL-aktør som er spesialisert på håndtering av din type varer, ettersom disse har infrastruktur, automasjon og integrasjoner på plass allerede.

Ved et slikt samarbeid kan man beholde sitt hovedlager i for eksempel Sverige, men samtidig sende de mest populære produktene sine til en partner i Norge. Våre undersøkelser viser at i gjennomsnitt står de 20 prosent mest populære produktene for over 80 prosent av ordrevolumet. Man kan med andre ord sikre gunstige leveringsbetingelser på 80 prosent av ordrene sine ved å sende 20 prosent av produktene til en partner i Oslo.  Samtidig kan resten av produktporteføljen være lagret sentralt, hvor lagerleie og driftskostnader potensielt er lavere. 

Om denne modellen er interessant for ditt selskap bistår vi gjerne med en analyse av din varebeholdning og foreslår en pilot på en Multi Warehouse-modell.