Vår prismodell

Vi legger stolthet i å ha en enkel og forutsigbar prismodell, så du lettere kan planlegge lønnsomheten i din virksomhet. Din totalpris per ordre bestemmes i all hovedsak av fire prisdrivere: (1) Fulfilment (2) Emballasje (3) Lagerleie (4) Frakt. I denne priskalkulatoren estimeres din ordrepris for fulfilment og emballasje. Pris for lagerleie og frakt beregnes i kontakt med 360 Logistics. Under ser du en oversikt over faktorene som påvirker de ulike priskompomemtene:

Fulfilment

(Varemottak, plukk og pakk)

 • Antall ordre/mnd
 • Type produkter
 • Antall SKUs/produkttyper 
 • Varelinjer per ordre
 • Spesialkrav til pakking

Emballasje

 • Standardemballasje: Størrelse på produkter
 • Behov for spesialemballasje

Lagerleie​

Frakt

 • Størrelse på produktet
 • Antall varer som skal lagres
 • Valg av fraktleverandør
 • Vekt og dimensjon på pakke
 • Forsendelsessted
 • Ordrevolum

Defineres i samarbeid med 360 Logistics

Lagerleie​

 • Størrelse på produktet
 • Antall varer som skal lagres

Frakt

 • Valg av fraktleverandør
 • Vekt og dimensjon på pakke
 • Forsendelsessted
 • Ordrevolum

Defineres i samarbeid med 360 Logistics

Ønsker du å ta vår prisguide?