Integrasjoner

Innkjøpssystemer

Via vår WMS er vi integrert mot Inventoro, Inventory Planner og Madden Analytics.

Inventoro er et verktøy for prognostisering av varebeholding. Programvaren hjelper brukeren med å holde varelageret lav, samtidig som som tilgjengeligheten av varer er høy. Inventoro bruker algoritmisk prognosering på selskaps-nivå for å fastslå fremtidig etterspørsel. Dette gjør den ved å lese historiske salgsdata, forutsi fremtidige salg og deretter lage en optimal innkjøpsliste for hver dag. Med andre ord hjelper Inventoro deg med å kjøpe kun det som vil selge, og kun i den minst nødvendige mengden for å tilfredsstille fremtidig etterspørsel.

 

Inventory Planner er et datadrevet verktøy som brukes for lagerprognosering og -optimalisering. Vår WMS har utviklet en integrasjon med Inventory Planner som gjør det mulig å samle inn innkjøpsordrer opprettet av Inventory Planner og rapportere tilbake til Inventory Planner når innkjøpsordren er levert til lageret.

 

Madden Analytics er et lagerplanleggingsverktøy for merkevarer og forhandlere for å prognostisere salg og beholdningsnivåer. Ved å bruke Madden Analytics kan selskaper administrere nåværende lager (omfordeling, nybestilling, aktivering av tregt bevegelige varer, osv.) og planlegge langsiktige innkjøp på SKU-nivå. Dataen i Madden Analytics oppdateres automatisk fra integreringer med kundenes relevante systemer.